development management construction

Výstavba skladů ve znamení udržitelnosti a provozní efektivity

Rok 2020 přinesl zejména kvůli nástupu pandemie koronaviru nové výzvy i v průmyslovém developmentu. Zároveň se rozvíjely a nadále rozvíjejí dlouhodobější trendy spočívající například v zaměření na udržitelnou výstavbu skladových budov, včetně zvyšujícího se zájmu o ekologické certifikace. Roste také důraz na zlepšování pracovního prostředí pro zaměstnance skladů.

Více na: Systemylogistiky.cz

Kontakty