LDS v DMC ValMez

Od května roku 2024 jsme provozovateli lokální distribuční soustavy (LDS) v našem DMC ValMez. Prostřednictvím této LDS budeme zajišťovat distribuci elektřiny a zemního plynu všem zákazníkům, kteří mají své provozy v tomto průmyslovém parku nebo v jeho okolí. Jako majitel a provozovatel této LDS jsme v rámci zákonných požadavků odpovědní za její provoz a údržbu.

Ve smyslu ustanovení § 25 odst. 12, resp. § 59 odst. 10, zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů, provozovatel LDS použije Pravidla provozování distribuční soustavy, resp. Řád provozovatele distribuční soustavy přímo připojené k distribuční soustavě, na jehož vymezeném území se nachází.

DMC LDS ValMez s.r.o. (člen skupiny DEMACO)
Klokočí 657/1
644 00 Brno – Soběšice
IČO: 09815571
E-mail: jaroslav.kaizr47@demaco.cz

Fakturace, vyúčtování a případné reklamace: fakturace@demaco.cz

Soubory ke stažení