Hranice areálu

Oplocení a a dálkově ovládaná vjezdová brána jsou samozřejmostí, vrátnici dodáváme dle specifických podmínek každé lokality.

Zpevněné plochy

Asfalt v kombinaci s dlážděním, parkoviště standardně vybaveno nabíjením pro 2 elektrická vozidla.

Software

Haly dodáváme s unikátním softwarem, který umožňuje management výstavby a následnou správu nemovitosti.

Osvětlení

Kvalitní a efektivní LED osvětlení ve všech prostorech dle norem, které lze doplnit pohybovými a světelnými čidly.

Elektroinstalace

Připojení elektřiny s celkovým napětím 630 kVA pro budovu a technologie, 1 ks zásuvkového hnízda (400V / 230V / 16A) na 1000 m² průmyslové plochy, 1 ks dvojité datové zásuvky (RJ45) a 2 ks zásuvky 230 V na každých 8 m2 kanceláří.

Protipožární zabezpečení

Je navrženo dle místních norem a předpisů, střešní ESFR sprinklery a EPS jsou na39m standardem pokud jsou výžadovány dotčenými orgány státní správy.

MaR

Samostatné měření spotřeby energií, zónová regulace v kancelářích a v sociálním zázemí a samostatná regulace v průmyslovém prostoru zajistí přehled o hospodárnosti provozu.

Vzuchotechnika a vytápění

Teplovodní nebo plynové jednotky zajišťují vytápění a přívod čerstvého vzduchu, cirkulace je zajištěna střešními difuzory s automatickou regulací chodu.

Serverovna

Antistatická podlaha a klimatizace je samozřejmostí, bezpečnostní prvky jsou dodávány na míru uživatele.

Sociální zázemí

Na míru stavěné zázemí s toaletami, se šatnami a sprchami, s úklidovou místností, s denní místností a s kuchyňkou je účelně vybavené kvalitními a odolnými materíály a zařízením.

Kanceláře

Na míru stavěné designové prostory se zátěžovým kvalitním kobercem, podhledem s minerálními kazetami, otevíratelnými okny s dvojsklem a s hliníkovým rámem a klimatizace ve standardu zajistí komfort při práci.

Docky

Elekricky a manuálně ovladatelná vrata jsou ve standardní velikosti 2.7 m × 3.0 m, s elekticky ovládaným hydraulickým můstkem velikosti 2.0 m x 2.5 m ve výšce 1.2m nad zpevněnou plochou, nosnost 60kN

Přímý vjezd

Každá jednotka má min. jedna elektricky ovládaná vjezdová vrata ve standardní velikosti 4.0 m × 5.0 m, velikost lze upravit dle požadavku uživatele.

Obvodový plášť

Fasádní sendvičové panely s minerální vatou 150 mm, U = 0.28 W / m2K, designová fasáda systému Qbiss v oblasti kanceláří.

Střecha

Izolace minerální vlnou, U = min. 0.16 W / m2K, volná nosnost min. 50kg / m2 pro specifické instalace nájemce nebo pro fotovoltaické panely.

Průmyslová podlaha

Bezprašná betonová podlahová deska s výztuží z ocelových vláken, nostnost 50kN / m2 (32 kN na patku 120 mm x 120 mm) dle DIN 18202, tab. 3 řádek 3, kterou upravíme na míru technologie.

Betonová konstrukce

 Zpevněná prefabrikovaná železobetonová konstrukce umožňující instalaci specifických technologií uživatele prostoru.

Základy

Vrtané betonové piloty s hlavicemi nebo patkami, které zajistí stabilitu podlahové desky.

Světlá výška

10.2 m

Zeleň

Design okolí průmyslové haly je důležitým atributem, a proto si na něm dáváme vždy záležet.

Vodní hospodářství

Maximální zasakování a retence dešťové vody v území stejně jako úspora spotřeby pitné vody je naším standardem.

STANDARD DMC CONSTRUCT 4.1

Betonová konstrukce

 Zpevněná prefabrikovaná železobetonová konstrukce umožňující instalaci specifických technologií uživatele prostoru.

Docky

Elekricky a manuálně ovladatelná vrata jsou ve standardní velikosti 2.7 m × 3.0 m, s elekticky ovládaným hydraulickým můstkem velikosti 2.0 m x 2.5 m ve výšce 1.2m nad zpevněnou plochou, nosnost 60kN

Elektroinstalace

Připojení elektřiny s celkovým napětím 630 kVA pro budovu a technologie, 1 ks zásuvkového hnízda (400V / 230V / 16A) na 1000 m² průmyslové plochy, 1 ks dvojité datové zásuvky (RJ45) a 2 ks zásuvky 230 V na každých 8 m2 kanceláří.

Hranice areálu

Oplocení a a dálkově ovládaná vjezdová brána jsou samozřejmostí, vrátnici dodáváme dle specifických podmínek každé lokality.

Kanceláře

Na míru stavěné designové prostory se zátěžovým kvalitním kobercem, podhledem s minerálními kazetami, otevíratelnými okny s dvojsklem a s hliníkovým rámem a klimatizace ve standardu zajistí komfort při práci.

MaR

Samostatné měření spotřeby energií, zónová regulace v kancelářích a v sociálním zázemí a samostatná regulace v průmyslovém prostoru zajistí přehled o hospodárnosti provozu.

Obvodový plášť

Fasádní sendvičové panely s minerální vatou 150 mm, U = 0.28 W / m2K, designová fasáda systému Qbiss v oblasti kanceláří.

Osvětlení

Kvalitní a efektivní LED osvětlení ve všech prostorech dle norem, které lze doplnit pohybovými a světelnými čidly.

Přímý vjezd

Každá jednotka má min. jedna elektricky ovládaná vjezdová vrata ve standardní velikosti 4.0 m × 5.0 m, velikost lze upravit dle požadavku uživatele.

Protipožární zabezpečení

Je navrženo dle místních norem a předpisů, střešní ESFR sprinklery a EPS jsou na39m standardem pokud jsou výžadovány dotčenými orgány státní správy.

Průmyslová podlaha

Bezprašná betonová podlahová deska s výztuží z ocelových vláken, nostnost 50kN / m2 (32 kN na patku 120 mm x 120 mm) dle DIN 18202, tab. 3 řádek 3, kterou upravíme na míru technologie.

Serverovna

Antistatická podlaha a klimatizace je samozřejmostí, bezpečnostní prvky jsou dodávány na míru uživatele.

Sociální zázemí

Na míru stavěné zázemí s toaletami, se šatnami a sprchami, s úklidovou místností, s denní místností a s kuchyňkou je účelně vybavené kvalitními a odolnými materíály a zařízením.

Software

Haly dodáváme s unikátním softwarem, který umožňuje management výstavby a následnou správu nemovitosti.

Střecha

Izolace minerální vlnou, U = min. 0.16 W / m2K, volná nosnost min. 50kg / m2 pro specifické instalace nájemce nebo pro fotovoltaické panely.

Světlá výška

10.2 m

Vodní hospodářství

Maximální zasakování a retence dešťové vody v území stejně jako úspora spotřeby pitné vody je naším standardem.

Vzuchotechnika a vytápění

Teplovodní nebo plynové jednotky zajišťují vytápění a přívod čerstvého vzduchu, cirkulace je zajištěna střešními difuzory s automatickou regulací chodu.

Základy

Vrtané betonové piloty s hlavicemi nebo patkami, které zajistí stabilitu podlahové desky.

Zeleň

Design okolí průmyslové haly je důležitým atributem, a proto si na něm dáváme vždy záležet.

Zpevněné plochy

Asfalt v kombinaci s dlážděním, parkoviště standardně vybaveno nabíjením pro 2 elektrická vozidla.