development management construction

Bez zeleného průmyslu se neobejdeme, klíčová je revitalizace brownfieldů, tvrdí odborníci

Česká společnost Demaco, která je jako jediná na trhu s průmyslovými nemovitostmi zároveň developerem i generálním dodavatelem, si za tři roky působení v oboru průmyslové výstavby vybudovala renomé specialisty na revitalizaci brownfieldových ploch. Zatímco ostatní developerské společnosti původní zástavbu demolují a své projekty staví zcela od základů, Demaco se nebojí revitalizovat i starší zástavbu. Ve zhodnocení původních nemovitostí vidí totiž potenciál šetrné rekultivace a zachování genia loci původní nemovitosti, to vše za použití unikátního softwarového řešení Building.online a uzpůsobením technického standardu dmc construct 4.0.

„Ne všechny budovy jsou na tom technicky tak špatně, že zasluhují úplnou demolici. Jejich hodnota je právě v rekonstrukci,“ myslí si Jaroslav Kaizr, partner společnosti Demaco. A dodává: „Za zrekonstruovanou průmyslovou halu si lze říci nájemné jen o cca 10% nižší než za nově postavenou, ale rekonstrukce jsou, oproti nové výstavbě, méně náročné s ohledem na povolovací procesy a často i méně nákladné. Díky tomu si můžeme dovolit účtovat nižší nájemné. U posledního projektu tohoto typu v Pardubicích se nám povedlo celý prostor pronajmout ještě před dostavbou, což je potvrzením zájmu o tento typ průmyslových prostor.“

Hodnota nemovitosti je klíčová pro udržitelný rozvoj ekonomiky

Brownfieldy v posledních letech dominují nad tzv. greenfieldy, a to z důvodu kombinace nedostatku zelených stavebních pozemků a zájmu o prostory ze strany logistiky poslední míle, která potřebuje být blízko rezidenční zástavbě, u které se brownfieldy částo nacházejí. Na revitalizací brownfieldů, s ohledem na původní infrastrukturu a zástavbu, se specializuje společnost Demaco, která k tomu využívá unikátního systému stavebního managementu ve spojení se softwarem Budova.online od společnosti Inteligent studios. Software je koncipován jako servisní knížka budovy. Základem je manažerský systém, který se soustřeďuje na proces plnění jednotlivých milníků v procesu výstavby, a který umožňuje přístup subdodavatelům přímo do stavebního deníku. Již od fáze výstavby obsahuje Budova.online i nezbytné informace o revizích, opravách, požadavcích uživatelů, anebo o smluvních vztazích a přijatých a vystavených fakturách. Součástí standardů průmyslových hal z dílny Demaco je vždy úsporné řešení v nakládání s vodou v území, například formou maximálního zasakování a retence dešťové vody prostřednictvím systémů jako jsou obrácené studny, anebo využití nejmodernějších technologií při užití dešťové vody přímo ve výrobní technologii. Jak dodává Jaroslav Kaizr: „Hodnota prostoru a udržitelný development nemovitostí jsou klíčovými faktory obnovy naší ekonomiky.“ Právě díky této filozofii zaměřené na udržitelný rozvoj a na ochranu vody v přírodě získala společnost na podzim první místo v soutěži LOG-IN 2020 v kategorii Inovace v logistických realitách.

Bez zeleného průmyslu se neobejdeme

Postupující klimatická změna má za následek extrémní projevy počasí a střídání období sucha a prudkých přívalových dešťů. Právě z tohoto důvodu developeři ve svých projektech stále častěji počítají se systémy zadržování vody ze srážek a jejím udržitelným využitím. Už při tvorbě projektové dokumentace je třeba myslet nejen na ekonomické, ale také environmentální aspekty a tzv. eko-efektivitu, která si klade za cíl vytvořit rovnováhu mezi aktivitami podniků cílících na zhodnocování aktiv a ochranou životního prostředí, tedy na maximalizaci hodnot, při minimalizaci využívání zdrojů. „Příkladem toho je náš průmyslový park DMC Parbudice I, který vznikl redevelopmentem brownfieldového areálu někdejší továrny z 60. let,“ dodává Jaroslav Kaizr. Většina bank a investorů si uvědomuje důležitost udržitelného rozvoje a výstavby průmyslových nemovitostí a odmítá financovat investiční projekty podílející se na znečišťování klimatu anebo pobízí udržitelné projekty ochotou připlatit si za ně. „Pandemie přinesla zásadní změnu v chápání energie, prostoru a času. Je neuvěřitelné, jak naše společnost s těmito zdroji plýtvá. Je nutné začít brát udržitelný rozvoj vážně, jinak budou příští generace čelit mnohem závažnějším problémům, než je pandemie. Není to však zdaleka jen o zelených certifikacích a emisních povolenkách, ekonomika se musí změnit od základu směrem od honby za růstem zisku k udržitelnému zvyšování hodnot. To se, samozřejmě, týká také nemovitostí,“ uzavírá Jaroslav Kaizr.

Kontakty