development management construction

Betonová konstrukce

 Zpevněná prefabrikovaná železobetonová konstrukce umožňující instalaci specifických technologií uživatele prostoru.

Kontakty