Milan Klimunda

Ředitel průmyslového parku DMC ValMez a zároveň property manažer DMC Paskov od začátku roku 2024. Je zodpovědný za bezproblémový a bezpečný provoz parku a stará se o to, aby nájemci, se kterými je v pravidelném kontaktu, byli spokojeni.

Milan má mimo jiné více než 10 let zkušeností v oblasti správy majetku, investic a rozpočtování.

Po absolvování Vysoké školy báňské – Technické univerzity Ostrava, kde se specializoval na obor marketing a obchod, začal svou profesionální dráhu u Policie České republiky, kde se zabýval vyšetřováním závažné trestné činnosti spojené s veřejnými zakázkami. Od roku 2010 působil jako místostarosta města Paskov, kde měl na starosti investice, správu majetku, územní plánování, bezpečnost a rozpočet.